Умови постачання і прийому природного газу регулюються Законом України «Про ринок природного газу», та іншими нормативними актами.

Постачальник поставляє газ до першої засувки кордону розподілу газових мереж, а Споживач приймає від них Газ в об’ємах, узгоджених Договором.

Облік природного газу що поставляється, здійснюється ПАТ “Укртрансгаз” і місцевими газотранспортними підприємствами, або організаціями, що діють за їхнім дорученням, на підставі показів контрольно-вимірювальних приладів, які встановлені в Покупця.

Постачальник зобов’язується:

  • Передати Покупцю природний газ видобутку України
  • Поставити Покупцю через газові мережі газотранспортуючих організацій природний газ за його наявності в кількості і строки, узгоджені Договором.
  • Щомісячно до 05 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним, надавати Покупцю двосторонній акт прийому-передачі із зазначенням об’ємів та вартості газу, спожитому у звітному місяці
  • Зараховувати об’єми спожитого Покупцем газу в баланс газу.

Споживач зобов’язується:

  • Зобов’язується прийняти та оплатити цей газ в порядку та на умовах, визначених  Договором
  • Погодити з Постачальником за 10 (десять) днів до початку місяця місячний об’єм поставки газу в наступному місяці.