Товариство з обмеженою відповідальністю «Стрийнафтогаз»  пропонує своїм клієнтам вигідні умови співробітництва, основними перевагами залишаються стабільність,відповідальність та висока якість продукції ( природного газу).

Параметри природного газу  відповідають параметрам основного потоку в газотранспортній системі України.

Фізико-хімічні показники (ФХП) природного газу відповідають параметрам чинного міждержавного ГОСТу 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення».

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ