Сторони вирішують між собою всі спори і розбіжності відносно тлумачення і застосування чинного Договору на постачання природного газу шляхом переговорів

Спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні Договору на постачання природного газу, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

У випадку, коли не досягнуто згоди, спори передаються на вирішення господарського суду і розглядаються у встановленому порядку відповідно до діючого законодавства України і умов укладеного Договору.